Privacy Verklaring

Updated: 21 juli 2023

Marketing met Data vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij  uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen via online@marketingmetdata.nl.

ARTIKEL 1 | Wie zijn wij?
Marketing met Data is een vennootschap onder firma (vof), gevestigd te (23826 HL) Amersfoort aan Baak van Scheveningen 16. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90473353. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

ARTIKEL 2 | Welke gegevens gebruiken wij?

Informatieverzoeken

Als je contact met ons opneemt over onze diensten, kunnen de informatieverzoeken persoonlijke gegevens bevatten. Marketing met Data verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken:

 • Jouw voor- en achternaam
 • Jouw adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Facturatie en financiële administratie

Voor onze facturatie en financiële administratie verwerken wij onderstaande zakelijke persoonsgegevens die door jou verstrekt zijn. Zonder deze gegevens kunnen wij jou betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze geegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen, dan wel anonimiseren.

 • Jouw bedrijfsnaam en logo
 • Kamer van Koophandel gegevens
 • Btw-nummer
 • Factuuradres
 • Zakelijk e-mailadres en telefoonnummer
 • Bankgegevens.

 Website optimalisatie

Om onze website te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics  en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van deze partijen gebonden. Deze diensten maken gebruik van cookies. Je leest hier meer over in ons cookiestatement.

Gegevens die wij verwerken:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrower en apparaat type
 • ??

Plaatsen van recensies

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw voornaam, bedrijfsnaam, (profiel)foto en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw recensie worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen met jouw toestemming. Bij plaatsing op social media kunnen wij tevens jouw social media account taggen. Wij verwijderen recensies wanneer deze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of wanneer jij een verzoek doet tot verwijdering. Indien jij jouw recensie anoniem wenst te houden, dan zullen wij aan dit verzoek voldoen.

ARTIKEL 3 | Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Jouw persoonlijke- en bedrijfsgegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens hebben verkregen via functionele, analytische en tracking cookies.

ARTIKEL 4 | Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Marketing met Data verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Marketing met Data analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Marketing met Data verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

ARTIKEL 5 | Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

 1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
 2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
 3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
 4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, dan zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
 5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, dan heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar online@marketingmetdata.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

ARTIKEL 6 | Wie ontvangen jouw gegevens?

Marketing met Data verstrekt uitsluitend jouw persoongegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer wij jouw gegevens verwerken buiten de EER zullen wij passende beveiligingsmaatregelen nemen.

ARTIKEL 7 | Geautomatiseerde besluitvorming
Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet (meer) beschikbaar is voor jou. Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

ARTIKEL 8 | Slotbepalingen
Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, dan kun je een e-mail sturen naar online@marketingmetdata.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, dan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.