Algemene voorwaarden

Updated: 1 juli 2023

Wat kunnen jullie van ons verwachten? 

Doelstellingen & targets

 • We stellen met jullie realistische doelen, targets en deadlines op
 • We streven naar het minimaal behalen van deze doelen
 • We zorgen ervoor dat de doelstellingen inzichtelijk voor jullie worden gemaakt en we houden de voortgang hiervan bij.
 • Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden geven we tijdig aan als we denken dat de gestelde doelen mogelijk alsnog niet realistisch zijn en hoe deze eventueel bijgestuurd kunnen worden.

Let op! De targets zijn geen garanties.

Inhuur van derden

Als wij derden inhuren voor SEA, SEO of DATA werkzaamheden, blijven wij verantwoordelijk voor de waarborging van de kwaliteit van de oplevering.

Let op! Binnen SEO zijn wij niet aansprakelijk:

 • als we delen van de opdracht niet of niet volledig kunnen uitvoeren doordat:
  • jullie cms beperkt is en wij binnen het cms de noodzakelijke uitvoering niet kunnen uitvoeren.
  • jullie medewerking, input of contact of dat van de developer (of andere uitvoerder) uitblijft. 
 • voor de (negatieve) gevolgen in de campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website door of namens jullie en/of derden;
 • voor de zoekwoordposities. Die meten we zo objectief mogelijk. Deze kunnen door het algoritme van Google per gebruiker verschillen. Daarom kunnen jullie hier geen rechten aan ontlenen.
 
Let op! Binnen SEA zijn wie niet aansprakelijk: 
 • als bepaalde SEA functionaliteiten niet in werking gesteld kunnen worden vanwege de afwezigheid of beperkingen van bijvoorbeeld de website, Analytics, Tag management, CMS, medewerking van development, productfeeds, facturerings mogelijkheden, budgetten en andere benodigde entiteiten.
 • voor negatieve gevolgen met betrekking tot campagnes of resultaten als gevolg van een wijzigingen vanuit jullie, zonder dat dit gecommuniceerd is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld on-site aanpassingen (zoals wijzigingen van landingspagina’s of het checkout proces), marketinguitingen (zoals prijs- en propositie-wijzigingen), maar ook aan directe ads wijzigingen (zoals biedingen en budgetten) en feed-wijzigingen (zoals aanpassen van SKU’s).
 

Wanneer zijn we niet aansprakelijk?

Ook al doen we ons best, het blijft mogelijk dat jullie schade lijden door onze uitvoering van de opdracht. Dat vinden wij dan vervelend. Wij zijn wij dan niet aansprakelijk voor de schade als die is ontstaan door:

 • door jullie verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens; 
 • storingen in jullie digitale dienstverleningen en van derden, zoals zoekmachines, providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten;

Ook zijn we niet aansprakelijk voor schade aan derden die is ontstaan door de uitvoering van onze opdracht.

Zijn we wel aansprakelijk? 

Dan is de vergoeding maximaal het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Jullie moeten de schade dan wel binnen 30 dagen aan ons melden. Die termijn geldt niet als jullie dat redelijkerwijs niet konden doen.

Keert onze verzekeraar niets uit?

Als de verzekeraar niets uitkeert vergoeden wij maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van onze opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

Van wie zijn de intellectuele eigendomsrechten?

Het intellectueel eigendomsrecht van de dienst die wij voor jullie uitvoeren is en blijft van ons. Dat betekent dat jullie de dienst alleen voor jullie zelf gebruiken  en die niet aan anderen mogen geven of verkopen. Dat mogen jullie wel als wij dat goed vinden.

Wat verwachten wij van jullie?

Wij verwachten jullie medewerking o.a. door ons informatie en toegang te geven die we nodig hebben en waarvan jullie redelijkerwijs kunnen begrijpen dat deze noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht, bijv.:

 • toegang tot jullie analytische accounts zoals Ga4 en Google Search Console;
 • Juiste beheerdersrechten tot jullie CMS.

Juiste en tijdige informatie is belangrijk voor ons. 

Wij hebben een inspanningsverplichting om de juiste informatie te krijgen. Krijgen we voor de uitvoering van deze opdracht de gegevens die wij nodig hebben,  niet, niet op tijd of later? Dan kunnen we de uitvoering van de overeenkomst opschorten, in overleg aanpassen of zelfs beëindigen. 

Als we de opdracht moeten beëindigen, moeten jullie wel onze gemaakte kosten betalen.  

Het inschakelen van experts.

Als wij het noodzakelijk vinden kunnen wij  experts inschakelen. Wij informeren jullie vooraf over de inzet en de kosten. Hierdoor komen jullie niet voor verrassingen te staan. Zijn jullie het niet eens met de inhuur? Dan schakelen we geen experts in.

De kosten van de experts zijn voor jullie rekening.

Wanneer kunnen jullie de opdracht stoppen?

 1. Wanneer jullie niet tevreden zijn over onze samenwerking en jullie het daar met ons over hebben gehad.
 2. Wanneer jullie  faillissement is verklaard of surséance van betaling is verleend. In dat geval zijn onze rekeningen en nog niet in rekening gebrachte uren en kosten direct opeisbaar.

Wanneer moeten jullie betalen?

30 dagen nadat wij de rekening per mail hebben verstuurd.

Wat gebeurt er als jullie niet of niet op tijd betalen?

Als jullie het niet eens zijn met de rekening die jullie van ons ontvangen, neem dan contact met ons op. Doen jullie dat niet en betalen jullie ook niet? Dan zullen wij jullie herinneren aan de openstaande rekening. Wij mogen de wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen.

Als we er met elkaar niet uitkomen?

Net Nederlands recht is van toepassing.
Als we van mening verschillen, zullen we het daar met elkaar over hebben. We zullen proberen er met elkaar uit te komen. Als dat helaas niet lukt, kunnen we het geschil voorleggen aan de rechtbank in Amersfoort.